Thông báo Tuyển dụng


Tản mạn Nghề Giữ xe


  • Tôi là từng là một nhân viên văn phòng, giữ công việc không kém phần quan trọng trong công ty. Nhưng những điều không mắn đã tìm đến. Tôi bị mất công việc đã gắn bó nhiều năm. Và công việc hiện tại tìm đến tôi như một định mệnh.

Bãi xe Tiêu biểu


Nhân viên Tiêu biểu


Tin tức Đào tạo